หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครูนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครูนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครูนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องสัมมนานิเทศศาสตร์ อาคารประกาศก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565