หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะบัญชีและธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

คณะบัญชีและธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

คณะบัญชีและธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง CH111 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565