หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ดร. อำนวย ทะพิงค์แก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ นำผู้บริหารสถาบันการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ เข้าพบรักษาการอธิการบดี

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ นำผู้บริหารสถาบันการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ เข้าพบรักษาการอธิการบดี

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ นำ Mr. Bishop Yoo, Young – Wan Chungcheong Annual Conference The Korean Methodist Church Prof. Dr. Theol. Lee, Hee-Hak Vice President Mokwon University และ Rev. Dr. Jacob D. Kim The General Secretary of the Board of Education The Korean Methodist Church เข้าพบอาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาหลักกสูตรการศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทั้งด้านวิชาการ และวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565