หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักศึกษาที่รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Anti-Fake News

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักศึกษาที่รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Anti-Fake News

และอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสเข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ อันดับที่ 1 ทีม Freshman ชื่อผลงาน เฟคนิวส์ในชีวิตประจำวัน 101 จากประกวดคลิปวิดีโอสั้นฯ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย | Anti-Fake News Center Thailand