หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) โดยมี อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธี