หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

ผศ. สุรชัย เดษพงษ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ. ธนัญชัย ทิพยมณฑล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนานักศึกษา และ ผศ. นันท์มนัส จันทราศัพท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่