หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเพื่อไว้อาลัยแด่ อาจารย์บรูซ แกสตัน อาจารย์สอนดนตรีรุ่นแรกของวิทยาลัยดุริยศิลป์ ผู้สร้างปรากฏการณ์ดนตรีไทยร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมโลก

sukitti ( 2021-10-21 09:39:58)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 97 ประจำปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2021-10-15 15:59:25)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

sukitti ( 2021-10-15 15:56:55)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานแสดงคอนเสิร์ตของคณาจารย์ดุริยศิลป์ Faculty Recital เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการปรับปรุงห้องแสดง CRK

sukitti ( 2021-10-13 09:29:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2021-10-13 09:27:44)

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ นำขวดน้ำดื่มที่ได้รับบริจาคในโครงการ จิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564 ส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

sukitti ( 2021-10-13 09:25:46)

รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณชนิตา มณีกาญจน์

sukitti ( 2021-09-13 14:09:32)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ จิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564

sukitti ( 2021-09-13 14:08:14)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

sukitti ( 2021-08-06 16:00:31)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับสารสกัดกัญชงและสารสกัดกัญชา

sukitti ( 2021-07-28 12:00:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายตะลันต์ เกิดคำ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานบัณฑิตยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2021-07-28 11:58:44)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

sukitti ( 2021-07-28 11:56:49)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14

sukitti ( 2021-07-12 14:03:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 แต่งตั้งอนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

sukitti ( 2021-07-08 10:22:11)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 แต่งตั้งอนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

sukitti ( 2021-07-08 10:18:39)