หน้าหลัก     

ชมรมนักพัฒนานักธุรกิจภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ และ ตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

sukitti ( 2022-09-09 14:18:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงยินดี กับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ที่เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีแผ่นดิน และ คนดีศรีเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2565

sukitti ( 2022-09-09 14:17:34)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ ในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวดไทย เพื่อการบริการแก่ชาวต่างชาติ ร่วมกับ สถานประกอบการร้านวัวลายหัตถเวช

sukitti ( 2022-09-09 14:14:41)

ประมวลภาพบรรยากาศ การประกวด ดาว – เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2565

sukitti ( 2022-09-09 14:10:02)

ประมวลภาพบรรยากาศ การประกวด ดาว – เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2565

sukitti ( 2022-09-09 14:07:36)

ประมวลภาพบรรยากาศการประกวดร้องเพลง กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม : Payap Singing Contest 2022 ครั้งที่ 1

sukitti ( 2022-09-09 14:05:09)

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 เพื่อแนะนำตัวเองในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2022-09-09 14:03:01)

อาจารย์ ดร. ภก.ธีรพงศ์ ตั้งใจ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิขาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Rational Drug Use in Community Pharmacy in Thailand"

sukitti ( 2022-09-09 14:01:14)

ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2022-09-09 13:59:49)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คณะจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา วิทยาลัยพยาบาลพะเยา และ The University of Newcastle, Australia

sukitti ( 2022-08-29 13:48:55)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และ เทศบาลตำบลหนองแฝก ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้การวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน

sukitti ( 2022-08-29 13:47:12)

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2022-08-26 12:40:12)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก และ ศจ. ดร. พงษ์ศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน์ ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2022-08-26 12:38:45)

ฝ่ายกิจการต่างประเทศจีน จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ และ XI'AN KEDAGAOXIN UNIVERSITY เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

sukitti ( 2022-08-25 11:16:15)

ร้านสุเทพสตูดิโอ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2022-08-25 11:14:55)