หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุงาน และการแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2021-06-21 13:39:16)

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ และคณะ

sukitti ( 2021-05-17 09:52:34)

PIH Hospitel ขอขอบคุณ บริษัท พาลาดิน เวิร์คแวร์ จำกัด สนับสนุนชุด ISOLATION GOWN PPE จำนวน 50 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา และพักฟื้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

sukitti ( 2021-04-26 21:37:44)

PIH Hospitel ต้อนรับคณะจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านโภชนาการ โดยมีความพร้อม 100 % ในการรองรับผู้ป่วยกว่า 250 เตียง

sukitti ( 2021-04-26 21:33:22)

เปิดแล้ว Hospitel แห่งแรกของเชียงใหม่ โดย ม.พายัพ จับมือกับ รพ.แมคคอร์มิค รับชุดแรกจาก รพ.สนาม ที่ผ่านการประเมินกว่า 100 คนวันนี้

sukitti ( 2021-04-26 21:30:50)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง จำกัด ในการผลิตนักบิน และบุคลากรเกี่ยวกับการบินพาณิชย์

sukitti ( 2021-04-10 10:11:47)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล

sukitti ( 2021-03-22 11:38:08)

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ ผู้จัดการส่วนการตลาด บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)

sukitti ( 2021-03-22 11:32:16)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ วีทีวีนัมเบอร์วันด้านการสื่อสารของเชียงใหม่ และ บริษัทเทคมูฟ จำกัด จัดกิจกรรม “เปิดทางเลือกเพื่อคนเชียงใหม่ CM Vote”

sukitti ( 2021-03-22 11:28:28)

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ จ.ลำปาง ในโอกาสที่พานักเรียนมารายงานตัวและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2021-03-08 13:01:52)

สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมพิเศษ Brigther Future @PYU ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

sukitti ( 2021-02-15 16:05:22)

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม Open house

sukitti ( 2021-02-15 09:11:40)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564

sukitti ( 2021-02-15 09:08:05)

รักษาการอธิการบดี ม.พายัพ มอบนาฬิกา SUUNTO 5 กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม Payap University International Virtual Walk and Run 1

sukitti ( 2021-02-10 09:59:02)

มหาวิทยาลัยพายัพ จับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Lucky Draw นาฬิกา SUUNTO 5 และ ผ้าบัฟ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Payap University International Virtual Walk and Run 1

sukitti ( 2021-02-10 09:57:11)