หน้าหลัก     

คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2022-08-25 11:14:10)

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอลเซอร์วิสเซส จำกัด

sukitti ( 2022-08-25 11:13:15)

คณะจากวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2022-08-19 10:31:55)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบระบบ VDO Conference เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเรียนการสอนและการปฎิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ จากบริษัท นเรศ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

sukitti ( 2022-08-19 10:30:14)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ. ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา ในโอกาสได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2565

sukitti ( 2022-08-19 10:28:55)

คริสตจักรพายัพ ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2022-08-19 10:27:27)

ตัวแทนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีและให้กำลังใจ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2022-08-19 10:26:39)

นายแพทย์วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2022-08-19 10:25:42)

ดร. สายสม วงศาสุลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเข็มกลัดให้กับ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2022-08-19 10:24:57)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2022-08-19 10:23:24)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

sukitti ( 2022-08-19 10:21:06)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศรีวิไล สิงหเนตร และ อาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 2565

sukitti ( 2022-08-19 10:07:50)

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

sukitti ( 2022-08-19 10:01:47)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

sukitti ( 2022-08-07 11:34:11)

ผู้บริหาร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

sukitti ( 2022-08-07 11:32:02)