หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

sukitti ( 2022-07-27 23:52:30)

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีเปิด HTM Room Operation Lab ห้องปฏิบัติการห้องพัก และบริษัทจำลอง Let’s Go travel

sukitti ( 2022-07-27 23:16:16)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ ๗๐ พรรษา ๗๐ ต้นบุนนาค รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์พันธุ์พืช

sukitti ( 2022-07-27 23:00:22)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักศึกษาที่รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Anti-Fake News

sukitti ( 2022-07-27 22:57:19)

ดร. อำนวย ทะพิงค์แก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ นำผู้บริหารสถาบันการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ เข้าพบรักษาการอธิการบดี

sukitti ( 2022-07-27 22:55:27)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

sukitti ( 2022-07-23 12:17:40)

คณะบัญชีและธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

sukitti ( 2022-07-23 12:08:16)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครูนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

sukitti ( 2022-07-23 12:06:24)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

sukitti ( 2022-07-23 12:04:56)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ STUDENT RECRUITMENT AGENCY AGREEMENT between PAYAP UNIVERSITY (Chiang Mai, Thailand) and BEIJING INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE (BIEI)

sukitti ( 2022-07-23 12:03:17)

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 8 (Blue bird) มอบเงินช่วยเหลือให้กับ นายชนากร อินนา

sukitti ( 2022-07-23 12:01:50)

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

sukitti ( 2022-07-23 11:53:23)

สำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสนทนาในรายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2022-07-23 11:40:31)

พิธีลงนามความร่วมมือ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between PAYAP UNIVERSITY and CHIANG MAI INTERNATIONAL SCHOOL

sukitti ( 2022-07-23 11:38:39)

รักษาการอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีและพูดคุยกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 การประกวดคลิปวีดีโอสั้น "คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News

sukitti ( 2022-07-19 09:37:56)