หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

sukitti ( 2020-07-29 09:20:39)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

sukitti ( 2020-07-29 09:16:21)

ม.พายัพ ผนึกกำลังร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค ๕ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและประสานความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการวิจัย

sukitti ( 2020-06-01 10:18:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวมัณฑนา อาษากิจ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2020-05-25 11:17:02)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนทรัพย์และน้ำดื่ม สนับสนุนโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด ในโอกาสที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ครบรอบ 49 ปี

sukitti ( 2020-05-25 11:15:10)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2563

sukitti ( 2020-03-05 14:17:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุงาน ปีการศึกษา 2562

sukitti ( 2020-02-24 14:31:01)

สำนักพัฒนานักศึกษา ม.พายัพ จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562”

sukitti ( 2020-02-24 14:28:47)

มหาวิทยาลัยพายัพ กับ มทร.พระนคร ลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)

sukitti ( 2020-02-24 14:27:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7

sukitti ( 2020-02-24 14:25:11)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563

sukitti ( 2020-02-24 14:23:05)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เอวิเอชัน บิซ จำกัด เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและการบริการวิชาการ

sukitti ( 2020-02-20 11:51:49)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา ในโอกาสได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

sukitti ( 2020-01-30 15:29:28)

บริษัทเวิลด์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ เทเลวิชั่น (WETV) เข้าเยี่ยมเยียนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แด่ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2020-01-20 09:17:53)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเรียนการสอนกับ Guangxi University of Foreign Language , P.R.Chaina

sukitti ( 2020-01-20 09:17:06)