หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ โดย สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยศิลป์ ชวนน้อง ๆ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ #PYUเล่นใหญ่ บทที่ 1

sukitti ( 2022-03-23 09:34:19)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสครบรอบ 48 ปี ก้าวสู่ปีที่ 49

sukitti ( 2022-02-17 13:25:02)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2564

sukitti ( 2022-02-17 13:21:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนนานาชาติ ยูนิตี้คอนคอร์ด

sukitti ( 2022-02-15 09:58:54)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565

sukitti ( 2022-02-15 09:46:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดงาน ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 "ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผนดิน"

sukitti ( 2022-02-15 09:44:22)

คณะกรรมการกลุ่มออมสินสานฝัน มหาวิทยาลัยพายัพ เข้ามอบกระเช้าแด่รักษาการอธิการบดี

sukitti ( 2022-02-04 10:36:06)

ผู้แทนธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมเยียนและอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ รักษาการอธิการบดี

sukitti ( 2022-02-04 10:35:14)

สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร เข้าแนะแนวหลักสูตรและคำแนะนำในการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยพายัพ ให้น้อง ๆ ม. 6 โรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง

sukitti ( 2022-02-04 10:34:17)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบกระเช้าผลไม้ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 และ เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนในพื้นจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ ลำปาง

sukitti ( 2022-01-28 08:40:58)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบกระเช้าผลไม้ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 และ เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนในพื้นจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ ลำปาง

sukitti ( 2022-01-28 08:38:57)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 และ เยี่ยมเยียนเพื่อสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

sukitti ( 2022-01-05 09:29:46)

บรรยากาศการจับของขวัญ เนื่องในวันคริสต์มาสมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564

sukitti ( 2021-12-23 14:58:30)

สำนักงานศาสนกิจ พร้อมด้วยตัวแทนทูตสวรรค์ โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมร้องเพลงอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส

sukitti ( 2021-12-23 14:56:43)

สำนักงานศาสนกิจ พร้อมด้วยตัวแทนทูตสวรรค์ โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมร้องเพลงอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส

sukitti ( 2021-12-21 08:38:59)