หน้าหลัก     

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่ผู้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2020-01-08 08:54:35)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่ผู้บริหาร และครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2020-01-07 08:50:03)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่ผู้บริหาร และครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดลำพูน และ จังหวัดลำปาง

sukitti ( 2020-01-07 08:46:18)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่ผู้บริหาร และครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2020-01-04 12:47:38)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่สื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2020-01-04 12:43:52)

สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ Show & Share พาเพลิน

sukitti ( 2019-05-31 16:32:15)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมลงนามในสัญญากับบริษัทฟินเทค วัลเล่ย์ จำกัด ในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม ทางการเงิน การลงทุน และนวัตกรรมใหม่

sukitti ( 2019-05-31 16:28:43)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

sukitti ( 2019-05-31 16:25:59)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่สังคม ในโอกาสครอบรอบ 48 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2019-05-17 14:52:08)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้บริหาร สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่

sukitti ( 2019-05-17 14:51:04)