หน้าหลัก     

สำนักงานศาสนกิจ พร้อมด้วยตัวแทนทูตสวรรค์ โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมร้องเพลงอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส

sukitti ( 2021-12-21 08:36:27)

งานประสานงานศิษย์เก่า สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันฟุตบอลศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

sukitti ( 2021-12-21 08:33:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

sukitti ( 2021-11-29 09:17:24)

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตอิสราเอล ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว พร้อมหารือ ความต้องการการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ

sukitti ( 2021-11-17 13:09:12)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ด้านการวิจัยกัญชง กัญชา และพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์

sukitti ( 2021-11-17 13:06:23)

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา

sukitti ( 2021-11-02 15:45:45)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สถาบันเอสไอแอล อินเตอร์เนชั่นแนล ลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานในการสนับสนุนการพัฒนาด้านภาษาศาสตร์และงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาแห่งเอเชีย

sukitti ( 2021-11-02 15:44:11)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเพื่อไว้อาลัยแด่ อาจารย์บรูซ แกสตัน อาจารย์สอนดนตรีรุ่นแรกของวิทยาลัยดุริยศิลป์ ผู้สร้างปรากฏการณ์ดนตรีไทยร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมโลก

sukitti ( 2021-10-21 09:39:58)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 97 ประจำปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2021-10-15 15:59:25)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

sukitti ( 2021-10-15 15:56:55)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานแสดงคอนเสิร์ตของคณาจารย์ดุริยศิลป์ Faculty Recital เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการปรับปรุงห้องแสดง CRK

sukitti ( 2021-10-13 09:29:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2021-10-13 09:27:44)

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ นำขวดน้ำดื่มที่ได้รับบริจาคในโครงการ จิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564 ส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

sukitti ( 2021-10-13 09:25:46)

รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณชนิตา มณีกาญจน์

sukitti ( 2021-09-13 14:09:32)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ จิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564

sukitti ( 2021-09-13 14:08:14)