หน้าหลัก     

PIH Hospitel ต้อนรับคณะจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านโภชนาการ โดยมีความพร้อม 100 % ในการรองรับผู้ป่วยกว่า 250 เตียง

sukitti ( 2021-04-26 21:33:22)

เปิดแล้ว Hospitel แห่งแรกของเชียงใหม่ โดย ม.พายัพ จับมือกับ รพ.แมคคอร์มิค รับชุดแรกจาก รพ.สนาม ที่ผ่านการประเมินกว่า 100 คนวันนี้

sukitti ( 2021-04-26 21:30:50)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง จำกัด ในการผลิตนักบิน และบุคลากรเกี่ยวกับการบินพาณิชย์

sukitti ( 2021-04-10 10:11:47)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล

sukitti ( 2021-03-22 11:38:08)

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ ผู้จัดการส่วนการตลาด บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)

sukitti ( 2021-03-22 11:32:16)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ วีทีวีนัมเบอร์วันด้านการสื่อสารของเชียงใหม่ และ บริษัทเทคมูฟ จำกัด จัดกิจกรรม “เปิดทางเลือกเพื่อคนเชียงใหม่ CM Vote”

sukitti ( 2021-03-22 11:28:28)

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ จ.ลำปาง ในโอกาสที่พานักเรียนมารายงานตัวและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2021-03-08 13:01:52)

สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมพิเศษ Brigther Future @PYU ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

sukitti ( 2021-02-15 16:05:22)

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม Open house

sukitti ( 2021-02-15 09:11:40)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564

sukitti ( 2021-02-15 09:08:05)

รักษาการอธิการบดี ม.พายัพ มอบนาฬิกา SUUNTO 5 กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม Payap University International Virtual Walk and Run 1

sukitti ( 2021-02-10 09:59:02)

มหาวิทยาลัยพายัพ จับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Lucky Draw นาฬิกา SUUNTO 5 และ ผ้าบัฟ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Payap University International Virtual Walk and Run 1

sukitti ( 2021-02-10 09:57:11)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Global Trends in PR & Marketing สู่อุดมศึกษาเอกชนไทยในอนาคต”

sukitti ( 2021-02-10 09:54:40)

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ (สัญจร)

sukitti ( 2021-01-14 15:34:31)

ตัวแทนนักศึกษา และอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมเป็นคณะนักร้องดนตรีจิตอาสาในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าราชินีฯ

sukitti ( 2021-01-02 12:35:08)