ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 19)
sukitti ( 2021-09-13 14:06:33)

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม SMART PYU เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
sukitti ( 2021-09-13 14:05:42)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ Executive MBA สร้างนักธุรกิจ ผู้บริหารและนักวิชาการ ในยุคดิจิทัล
sukitti ( 2021-09-03 12:22:07)

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม SMART PYU เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนสำเร็จหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
sukitti ( 2021-09-03 12:21:30)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 19)
sukitti ( 2021-09-03 12:20:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564
sukitti ( 2021-08-06 16:03:29)

ดูทั้งหมด