หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ เตรียมพัฒนาอาคารสถานที่ครั้งใหญ่ ปรับโฉมใหม่เพื่อต้อนรับปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยพายัพ เตรียมพัฒนาอาคารสถานที่ครั้งใหญ่ ปรับโฉมใหม่เพื่อต้อนรับปีการศึกษา 2562

     ผศ.ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ เล็งเห็นถึงรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษายุคใหม่ ที่เน้นความทันสมัย จึงได้เตรียมแผนในการปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 นี้เป็นต้นไป ซึ่งแนวทางในการดำเนินงานได้แก่การปรับภูมิทัศน์ เช่นจัดทำป้ายชื่อมหาวิทยาลัยพายัพใหม่ สร้างน้ำพุที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ เพิ่มระบบแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัยให้สว่างไสว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการรักษาความปลอดภัยยิ่งขึ้น ส่วนอาคารเรียนนั้น ระยะแรกจะปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติให้เป็น สมาร์ทคลาสรูม และมี Co-working Space ให้นักศึกษาใช้เป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรม หรือทบทวนการเรียน มีการปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องฉายภาพยนตร์สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ มีห้องประชุมสัมมนา ที่สำคัญคือระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงและระบบปรับอากาศอันทันสมัยประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ได้ประสานผู้ประกอบการร้านค้าที่มีชื่อเสียง ให้มาเปิดดำเนินการ ทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร รวมไปถึงสมาร์ทฟาร์ม ฟาร์มออแกนิคขนาดใหญ่กว่า 40 ไร่บนพื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งจะช่วยทำให้ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสวยงามเขียวขจีตลอดทั้งปีอีกด้วย  
     ด้านหอพักนักศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการใช้ชีวิตของนักศึกษา จะดำเนินการปรับปรุงหอพักหญิงอัลฟ่าและหอพักชายโอเมก้า โดยจัดสรรห้องพักที่หลากหลายรูปแบบให้นักศึกษาได้เลือกพัก เช่นห้องธรรมดา หรือห้องปรับอากาศ และมีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงที่ทั่วถึงครอบคลุมทั่วพื้นที่ทุกอาคาร นักศึกษาสามารถเลือกจำนวนเพื่อนร่วมห้องได้ว่าจะพักเดี่ยว พักคู่ หรือพัก 3 คน เพื่อให้นักศึกษาอาศัยอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ส่วนการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มนั้น จะขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจ มาเปิดบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักศึกษาในหอพักนักศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในพื้นที่ สามารถติดต่อในเงื่อนไขพิเศษได้ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478 ต่อ 7603
     ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อแผนการปรับปรุงมหาวิทยาลัยพายัพ สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ จะทำให้มหาวิทยาลัยพายัพ มีความสวยงาม โอ่อ่าอลังการ ให้ผู้มาเยือนได้ประทับใจ และนักศึกษาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอย่างแน่นอน