หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมคริสต์มาสคอนเสิร์ต วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมคริสต์มาสคอนเสิร์ต วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

“Christmas Concert” 6 December 2019 
 
ขอเชิญชมคริสต์มาสคอนเสิร์ต จากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ณ โบสถ์เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 
วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 19.30 น.
 
The College of Music, Payap University
Proudly presents
 
“Christmas Concert”
 
6 December 2019
19.30 at Henry R.Luce Chapel
Payap University ( Makao Campus)
Admission Free
 
Ayu Namtep : Choir Director
Tawat Assawadecharit : Handbells director
Thanet Wongsing : Combo Band
Purithat Aroonkan : Seung Ouartet
…..