หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)
รับรองหลักสูตรโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
จบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตร สามารถประกอบวิชาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 
โครงการอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) จะจัดระหว่างวันที่  3 - 16  กุมภาพันธ์  2563  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้อง VV 303  อาคารวิวรณ์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่
 
อาจารย์ ดร. พิศมัย กิจเกื้อกูล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เผยว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนวดแผนไทย และความปลอดภัยจากการนวดแผนไทย จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
ทั้งนี้ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  และเมื่อเรียนจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร และ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 
ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31  มกราคม  2563 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 053-851478 ต่อ 7102 หรือ 096-5042507  

Thai Massage for Health course (150 hours)
Certified by the Department of Health Service Support, Ministry of Public Health, Thailand.
 
Diploma received upon completion can be used to open a Thai massage for health practice
 
Dates and Time: 3rd – 16th  February 2020 from  8.30 am. – 4.30 pm.
Location: Room VV 303 Vivorn Bldg., Faculty of Science, Payap University (Mae Kao Campus)
Registration fee : 5,000 Baht. Apply now until 31st January 2020.
Organized by the Faculty of Science, Payap University.
Limited to 40 people
For more information, please contact us:  Mobile, WhatsApp 089-9526257
 
e-mail : noipat9@gmail.com