หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง "มาร์กซิสม์ และ วัฒนธรรมสื่อในศตวรรษที่ 21"

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง "มาร์กซิสม์ และ วัฒนธรรมสื่อในศตวรรษที่ 21"

     คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง "มาร์กซิสม์ และ วัฒนธรรมสื่อในศตวรรษที่ 21" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ รัชชกูล เป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารประกาศก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
 
     สำนักคิดมาร์กซิสม์มิได้เป็นหนึ่งเดียว แต่กลับมีการโต้แย้งแตกแขนงแนวคิดหลากหลายมีพัฒนาการตลอดระยะเวลากว่า 200 ปีที่ผ่านมา มาร์กซิสม์ถูกนำไปใช้ในปริมณฑลต่าง ๆ ไม่ว่าการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งปริมณฑลของสื่อด้วย หากกล่าวสำหรับแวดวงสื่อในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็ว การสื่อสารในสังคมมีความซับซ้อน เกิดวัฒนธรรมสื่อใหม่ที่ผู้คนต่างใช้สื่อเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิต จึงน่าสนใจว่าพลังการอธิบายแบบมาร์กซิสม์ต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเช่นไร มีมุมมองทางวิชาการมิติใดที่บุคคลควรตระหนักและสนใจด้านสื่อ สมควรเรียนรู้ และพัฒนาต่อไป
 
     ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 7514