หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษา ที่สนใจเตรียมความพร้อม “พิชิต PAT 7.3 by Aj.Kate” ข้อสอบวัดความถนัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษา ที่สนใจเตรียมความพร้อม “พิชิต PAT 7.3 by Aj.Kate” ข้อสอบวัดความถนัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษา ที่สนใจเตรียมความพร้อม “พิชิต PAT 7.3 by Aj.Kate” ข้อสอบวัดความถนัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น เพื่อยื่นคะแนนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาสายภาษาญี่ปุ่น พบกับ การแนะนำแนวข้อสอบ / เทคนิคการพิชิตข้อสอบในแต่ละส่วน / ไวยากรณ์สุดฮิต / เทคนิคในการเตรียมตัวให้ได้คะแนนสุดปัง
 
สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนภายในงาน Gen 3 Ex @PAYAP Educational Journey 2020 สามารถเข้าเรียนได้ฟรี
 
เรียนในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:30 - 13:30 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
 
“รับจำนวนจำกัด!!”
สอนโดย อาจารย์ชีวิน สุขสมณะ
อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 
Pls contact : facebook: Japanese pyu
โทร. 053-851478 - 86# 482