หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา “พายัพเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา “พายัพเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563

     องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา “พายัพเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี และอาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

     นายธนายุทธ แก้วการไร่ นายกองค์การนักศึกษา เผยว่า กีฬามีความสำคัญอย่างมากในชีวิตของคนเราตั้งแต่เด็กนักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน จนกระทั่งผู้สูงอายุ เพราะกีฬานอกจากจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ เช่น เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยไม่พึ่งยาเสพติด เป็นการสร้างความอบอุ่นหรือความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง หากนักศึกษาเล่นกีฬาเป็นจะสามารถพัฒนาทักษะทำให้เกิดความชำนาญในกีฬาประเภทนั้น ๆ อีกทั้งยังผลักดันตนเองหรือหมู่คณะเพื่อไปแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง หมู่คณะ สถาบัน รวมถึงประเทศชาติอีกด้วย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพายัพให้ความสำคัญกับการกีฬามากขึ้น โดยส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ จึงได้จัดโครงการมหกรรมกีฬา “พายัพเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาทุกคณะ ทุกวิทยาลัยได้สร้างความสามัคคีปรองดอง และแข่งขันกีฬาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นโอกาสคัดเลือกนักกีฬา เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยพายัพ สำหรับปีนี้มีการแสดงโชว์เชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ของแต่ละคณะ เพื่อสร้างสีสัน ให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในความสามารถผ่านการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ สำหรับประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย บาสเก็ตบอล ชาย - หญิง ฟุตบอล 7 คน ชาย วอลเลย์บอล ชาย – หญิง แชร์บอลหญิง เปตอง หมากรุกไทย แบตมินตั้น และการแสดงโชว์เชียร์ลีดเดอร์

     ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่าน ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันมหกรรมกีฬา “พายัพเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.053-851478 ต่อ 323