หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ทุกสาขาวิชา เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ทุกสาขาวิชา เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในระลอกใหม่ ส่งผลให้การเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเป็นไปด้วยข้อกำหนดต่าง ๆ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้พิจารณาให้การรับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชา สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ คลิกเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ ยกเว้นคณะเภสัชศาสตร์ สมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น และดู กำหนดการรับสมัครได้ที่นี่

     โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมล พร้อมแนบหลักฐานการศึกษาใบแสดงผลการเรียน เกรด 5 หรือ 6 เทอม ให้ครบถ้วน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาผลการสมัครในสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบ หรือรวบรวมเอกสารส่งให้สาขาวิชาที่ต้องมีการสอบพิจารณา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามกำหนดการที่แจ้งไว้

     ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษาฯ โทร.053 - 851478 ต่อ 240, 241 หรือ www.payap.ac.th