หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ โดยบุคลากรและนักศึกษาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook LIVE Page : PYUOfficial ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลาประมาณ 09.00 น. เป็นต้นไป 

     ขอเชิญบุคลากรของและนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมการนมัสการพระเจ้า ฯ ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรทุกคนจะต้องส่งใบงานทางออนไลน์หลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสด 
 
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศาสนกิจ โทร. 053 851 478 ต่อ 262

*ลิงก์เข้าชมถ่ายทอดสด คลิก https://www.facebook.com/pyuofficial หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้