หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (รอบรับตรงครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (รอบรับตรงครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2564

     ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (รอบรับตรงครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 94 คน ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกเพื่อตรวจรายชื่อ