หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาเข้าชมคลิปเพื่อทำใบงานได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาเข้าชมคลิปเพื่อทำใบงานได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ชมเทปบันทึก คลิก https://youtu.be/MucdbMd3GRk
และขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จหลักสูตรทุกคน หลังจากชมแล้วให้เข้าระบบเพื่อทำใบงานกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง จะเป็นการยืนยันการเข้าร่วมและการได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ด้วยนะครับ คลิก https://bit.ly/3cx5X4x