หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง สื่อมวลชนในอาคเนย์ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง สื่อมวลชนในอาคเนย์ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง สื่อมวลชนในอาคเนย์ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพนักสื่อสาร ท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสานา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โทร. 7515