หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แห่งเดียวในภาคเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แห่งเดียวในภาคเหนือตอนบน

     มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แห่งเดียวในภาคเหนือตอนบน     ผศ.ดร.เทียน เลรามัญ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการต่างประเทศ เผยว่า สำนักวิเทศสัมพันธ์และการตลาดต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED (General Educational Development) เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระบบอเมริกัน (US High School Equivalency Diploma) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแก่นักเรียนให้ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการทดสอบระบบอเมริกัน (US High School Equivalency Diploma) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก    
 
     การสอบ GED ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ เพียงแต่ผู้สอบต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยเปิดให้สอบได้ตลอดปี การสอบมี 4 วิชา คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 145 คะแนน สอบแล้วทราบผลสอบได้ทันที หากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบซ้ำได้ทันที ข้อสอบ GED เน้นการคิดวิเคราะห์ และการนำมาประยุกต์ มากกว่าท่องจำหรือการแก้โจทย์ วิชาที่สอบได้แก่ Reasoning Through Language Arts หรือ RLA , Mathematical Reasoning , Science และ Social Studies  
 
     ค่าธรรมเนียนการสอบ $60 ต่อรายวิชา คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 บาท อาจมีบวก-ลบเล็กน้อยแล้วแต่ค่าเงินของวันที่ทำการสมัคร (ราคาเท่ากันทุกวิชา) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.จรัญญา เทพพรบัญชากิจ โทร. 053851478 ต่อ 7419  Email: ia@payap.ac.th หรือ ติอต่อด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์สอบ GED (General Educational Development) ชั้น 2 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว https://ia.payap.ac.th  ทั้งนี้ คะแนนสอบเทียบ GED สามารถใช้สมัครเข้าเรียนเข้าคณะต่าง ๆ ในหลักสูตรไทยและต่างประเทศได้เกือบทุกคณะวิชา