หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนคอร์สปูพื้นฐาน TOEIC 20 ชั่วโมง สำหรับผู้สนใจทั่วไป

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนคอร์สปูพื้นฐาน TOEIC 20 ชั่วโมง สำหรับผู้สนใจทั่วไป

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนคอร์สปูพื้นฐาน TOEIC  20 ชั่วโมง สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะปรับพื้นฐาน Listening & Reading พร้อมมีโจทย์ NEW TOEIC 2020 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
 
     อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เผยว่า ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษได้มีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้น ทั้งเรื่องการสมัครงานหรือการขึ้นเงินเดือน หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการนำคะแนนการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผู้สมัครงาน คือผลสอบ TOEIC
 
     ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องความเข้มข้นของภาษา อีกทั้งมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นเจ้าของภาษา จึงเปิดสอนคอร์สปูพื้นฐาน TOEIC 20 ชั่วโมง เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม นี้ เป็นต้นไป ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมเพียง 999 จากราคาปกติ 1,290 บาท

     สอบถามรายละเอียด หรือสมัครเรียนได้ที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โทร. 083 – 5643223, 053 – 851478 ต่อ 477 Email: suthinee_p@payap.ac.th