หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Bringing Non-Dominant Languages into Education Systems: Change from Above, from Below, from the Side -- or a Combination?

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Bringing Non-Dominant Languages into Education Systems: Change from Above, from Below, from the Side -- or a Combination?

     สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Bringing Non-Dominant Languages into Education Systems: Change from Above, from Below, from the Side -- or a Combination? By Dr. Kimmo Kosonen ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.15 – 14.45 ณ ห้อง PC 420 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 
 
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email : linginstdirpyu_msea@sil.org Tel : 052 081 783 or 053 851 478 ต่อ 525