หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ หยุดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564

มหาวิทยาลัยพายัพ หยุดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564

     มหาวิทยาลัยพายัพ หยุดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564 โดยได้ปิดทางเข้า - ออกมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาความปลอดภัย และ ป้องกันในช่วงที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่กลับมาระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

     ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูร้อน ที่จะเริ่มวันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไปนั้น มหาวิทยาลัพายัพ กำหนดให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยให้นักศึกษาติดตามวิธีการสอนและโปรแกรมสำหรับการเรียนจากอาจารย์ประจำวิชาต่อไป

     หากมีข้อสงสัยให้นักศึกษาติดต่อผ่านทางอีเมล contact@payap.ac.th