หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       PIH Hospitel โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ และ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค รับการตรวจเยี่ยมด้านโภชนาการ จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

PIH Hospitel โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ และ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค รับการตรวจเยี่ยมด้านโภชนาการ จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

     PIH Hospitel เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ และ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมหนุนจังหวัดเชียงใหม่ รองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และพักฟื้น สำหรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาจากโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 7 วัน และต้องการความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าพักฟื้นต่อ ณ PIH Hospitel ได้จนครบระยะเวลาการกักตัวและหายเป็นปรกติ เป็น Hospitel แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ได้รับการตรวจเยี่ยมด้านโภชนาการ จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โดยมีความพร้อม 100 % ในการรองรับผู้ป่วยกว่า 250 เตียง


     นายแพทย์ พิเชฐ ชมชื่น ผู้อำนวยการ PIH Hospitel เผยว่า ในส่วนของการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับอาหาร ได้มีการจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าพักครบทั้ง 3 มื้อต่อวัน โดยได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานเป็น 2 เวลา คือ       เวลา 04.00 น. สำหรับจัดเตรียมอาหารมื้อเช้าและมื้อเที่ยง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้ามาเสริมในเวลา 10.00 น. เพื่อจัดเตรียมอาหารในมื้อเที่ยงและมื้อเย็น ทุกเมนูอาหารที่จัดเตรียม มีนักโภชนาการช่วยควบคุมคุณภาพและปริมาณสารอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายผู้ป่วย อาหารในแต่ละมื้อ จะประกอบด้วย ข้าวสวย กับข้าว ผลไม้ ขนมหวาน นมถั่วเหลือง และน้ำผลไม้ ในกรณีผู้ป่วยมีภาวะโรคเบาหวาน หรือโรคอื่น ๆ ไม่สามารถรับประทานอาหารในเมนูที่จัดไว้ให้ หรือจำเป็นต้องได้รับสารอาหารเป็นพิเศษตามที่แพทย์สั่ง ก็สามารถจัดอาหารเมนูพิเศษที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนได้ 

     จากการสอบถามผู้ป่วย ก็ได้รับคำชมว่าอาหารที่ได้จัดเตรียมให้มีรสชาติอร่อย สะอาด น่าทาน โดยเฉพาะของหวาน และผลไม้ เป็นที่ชื่นชอบกันมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยลดการสัมผัส ถูกสุขอนามัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อกระดาษชานอ้อย เมื่อผู้ป่วยทางอาหารเสร็จก็จะนำไปกำจัดตามขั้นตอนที่สาธารณสุขกำหนด  


     ทางด้านของ นางสิริรำไพ ภูธรใจ นักวิชาการชำนาญพิเศษสาธารณสุข จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า หลังจากที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านโภชนาการอาหาร พบว่า PIH Hospitel มีความพร้อมและมีการวางรูปแบบการดำเนินการเป็นอย่างดี มีการจัดอุปกรณ์เครื่องครัว และพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและเตรียมอาหารแยกจากกันเพื่อลดการปนเปื้อน พื้นที่ปฏิบัติการทำครัวเป็นระเบียบ พื้นที่โดยรอบมีการดูแลรักษาความสะอาดตลอดเวลา สามารถปรุงอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ และเมนูอาหารในแต่ละวัน มีความหลากหลาย ทั้งของคาว ของหวาน และผลไม้ ทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา และพักฟื้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน 


     ในส่วนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจจา โตไพบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า การเตรียมการของ PIH Hospitel มีการดูแลอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ ให้สะอาด ปลอดภัย มีการจัดพื้นที่แยกระหว่างผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ส่วนของการจัดเก็บขยะมีการแยกระหว่างขยะปนเปื้อน ขยะติดเชื้อ และขยะทั่วไป โดยบริษัท นิวโชคอำนวย เชียงใหม่ มาจัดเก็บขยะทุกวัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ทั้งนี้บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ณ PIH Hospitel ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วย อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ แม่บ้าน เจ้าหน้าที่เสิร์ฟอาหาร เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ จะต้องแต่งกายด้วยชุดและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 ด้วย

     ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะเข้ารับการรักษาและพักฟื้น ณ PIH Hospitel สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ทางการแพทย์ 083-8899476, 095-2848389 จองห้องพัก 085-8877832, 082-5916799 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. หรือติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/PIH.Hospitel