หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา Early bird สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 100 ทุน เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา Early bird สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 100 ทุน เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

     มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา Early bird สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 100 ทุน เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

     อ.อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า คณะกรรมการกลางพิจารณาทุนการศึกษาฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ทุน Early bird สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     1. สมัครและรายงานตัวชำระเงินเต็มจำนวน ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้รับส่วนค่าเล่าเรียน จำนวน 20,000 บาท จำนวน 100 ทุน โดยแบ่งเป็นภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 10,000 บาท และ ภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 10,000 บาท
     2. ทุนการศึกษา Early bird ยกเว้น คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ และ หลักสูตรภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือดูรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัคร ได้ที่ www.payap.ac.th หรือ โทรศัพท์ 053 – 851478 ต่อ 240, 241