หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมรวมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมรวมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมรวมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล เพื่อรับฟังเรื่องแจ้งต่าง ๆ จากผู้บริหาร และพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านลิงค์นี้โดยพร้อมเพรียงกัน https://forms.gle/ih7hmiZVdNAZzXCYA ครับ