หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

     ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนมัสการ คริสตจักรพายัพ อาคารเอกสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-851478 ต่อ 311