หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สำนักพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชา จัดกิจกรรม "พากันมาหาความหมาย" (เปิดห้องเชียร์)

สำนักพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชา จัดกิจกรรม "พากันมาหาความหมาย" (เปิดห้องเชียร์)

     สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สาขาวิชาต่าง ๆ จัดกิจกรรม "พากันมาหาความหมาย" (เปิดห้องเชียร์) โดยกิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ และคณาจารย์ ร่วมกันฝึกร้องเพลงเชียร์ เพลงประจำสาขา ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2565 ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษาใหม่ ที่จะต้องเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ไปจนสำเร็จการศึกษา สอบถามเพิ่มเติม งานพัฒนานักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 321