หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565

     คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อเป็นประเพณี และ มีความหมายว่าผู้เข้ารับการศึกษาได้ผ่านขั้นตอนการศึกษาอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติอย่างครบถ้วน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จึงเชิญชวน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร โดยพร้อมเพรียงกัน