หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรไทย ตั้งแต่วันนี้ – 8 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยพายัพ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรไทย ตั้งแต่วันนี้ – 8 กรกฎาคม 2565

     มหาวิทยาลัยพายัพ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรไทย ตั้งแต่วันนี้ – 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อขยายโอกาสให้นักศึกษาได้ตัดสินใจเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ ในปีการศึกษา 2565 นี้ มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับ ประกอบด้วย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาจีนธุรกิจ จิตวิทยา นิเทศศาสตร์ การตลาดดิจิทัล การจัดการโรงแรม การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นิติศาสตร์ การบัญชี การบัญชี ภาคพิเศษ 2 ปี ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน และ การบริหารการเงินและการลงทุน

     ผู้สนใจสมัครและรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 กรกฎาคม 2565 ทาง www.payap.ac.thหรือ งานรับนักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 240