หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 ต้อนรับบุคลากรใหม่ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 ต้อนรับบุคลากรใหม่ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี

     มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 ต้อนรับบุคลากรใหม่ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยพร้อมเพรียงกัน