หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประกวดร้องเพลง Payap Singing Contest 2022 ครั้งที่ 1

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประกวดร้องเพลง Payap Singing Contest 2022 ครั้งที่ 1

     สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประกวดร้องเพลง Payap Singing Contest 2022 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถของนักศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สร้างความสุข ให้กับนักศึกษา และผู้ร่วมงาน โดยมีคุณสมบัติ และเกณฑ์การประกวด ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
          - ต้องเป็นนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพเท่านั้น

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
          - ร้องเดี่ยว ทุกระดับ ไม่จำกัดจำนวน
          - ประเภทนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
          - ประเภทบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ

3. เพลงที่ใช้ประกวด
          3.1 รอบแรก
          - เพลงเลือกอิสระ ผู้ร้องเลือกเอง 1 เพลง บันทึกเป็นเดโมหรือคลิปวีดีทัศน์ ส่งให้คณะกรรมการตัดสินรอบแรกในภายในวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 
          - คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 29 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
          3.2 รอบสอง (สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกมาแล้วเท่านั้น)
          - เพลงเลือกอิสระ 1 เพลง (ผู้ร้องเลือกเอง)
          - เพลงบังคับ เพลงไทยลูกทุ่งหรือโฟล์คซองคำเมือง 1 เพลง (ผู้ร้องเลือกเอง)
          - ส่งเพลงที่เลือกทั้ง 2 เพลง ให้กับคณะกรรมการ เพื่อจัดทำ Backing Track
          - ร้องสดเข้ากับ Backing Track ต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรอบสองในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 ณ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
          - นักร้องแต่งกายสุภาพ (แต่งหน้า ทำผมและเตรียมชุดมาเอง)   
          3.3 รองชิงชนะเลิศ
          - เพลงเลือกอิสระ 1 เพลง (ผู้ร้องเลือกเอง)
          - เพลงบังคับ เพลงไทยลูกทุ่งหรือโฟล์คซองคำเมือง 1 เพลง (ผู้ร้องเลือกเอง)
          - ฝึกซ้อมเข้ากับดนตรีสด ในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
          - แสดงสดในโครงการประกวดดาว – เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม E.C Cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
          - นักร้องแต่งกายตามแนวเพลงที่ส่งเข้าประกวด (แต่งหน้า ทำผมและเตรียมชุดมาเอง)

4. รางวัลการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท (นักศึกษาและบุคลากร)
          4.1 รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล
          4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล
          4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร.053-851478 ต่อ 321
         
หมายเหตุ: การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด