หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอเชิญชวนบุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญชวนบุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     ขอเชิญชวนบุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ ๗๐ พรรษา ๗๐ ต้นบุนนาค รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์พันธุ์พืช ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)