หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๗๐ พรรษา ๗๐ ต้นบุนนาค รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์พันธุ์พืช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๗๐ พรรษา ๗๐ ต้นบุนนาค รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์พันธุ์พืช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยเป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ (G5-กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดำริ) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ

     โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๗๐ พรรษา ๗๐ ต้นบุนนาค รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์พันธุ์พืช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) เพื่อให้บุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และปลูกต้นบุนนาค อันเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ
 
     จึงขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน