หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

     องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ โบสถ์เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

     นายธนายุทธ แก้วการไร่ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า พิธีไหว้ครู เป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้รับมอบความรู้ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีวิต ได้พร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้

     ในการนี้จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-851478 ต่อ 321