หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรไทย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรไทย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

     มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรไทย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อขยายโอกาสให้นักศึกษาได้ตัดสินใจเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ ในปีการศึกษา 2565 นี้ มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับ ประกอบด้วย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาจีนธุรกิจ จิตวิทยา นิเทศศาสตร์ การตลาดดิจิทัล การจัดการโรงแรม การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นิติศาสตร์ การบัญชี ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน และ การบริหารการเงินและการลงทุน

     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมสมัครและรายงานตัว ได้ทาง www.payap.ac.th หรือ งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ ้ขตแม่คาว โทร. 053-851478 ต่อ 240