หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม Payap 1st Singing Contest 2022 และการประกวดดาว – เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2565

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม Payap 1st Singing Contest 2022 และการประกวดดาว – เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2565

     องค์การนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม Payap 1st Singing Contest 2022 และการประกวดดาว – เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หอประชุม E.C. Cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
 
     นายธีรยุทธ์ แก้วการไร่ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางองค์การนักศึกษา มีความมุ่งมั่นตั้งใจ หลังจากที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนเป็นออนไลน์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไม่สามารถจัดได้ หลังจากที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรากลับมาจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทางองค์การนักศึกษา จึงได้ทยอยจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม สำหรับการประกวดร้องเพลงนั้น เป็นกิจกรรมที่เราจะร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรม ผ่านบทเพลงประเภทต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้เข้าร่วมการประกวด โดยได้รับความร่วมมือจากทางวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมศิลปินรับเชิญ คุณโทนีพอล เมนเค่ (โอเด็ต 7 สิบ) และ กรวีร์ กันทวัง The Voice Kids Season 3 Coach ปาน ธนพร และอีกกิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลท์ก็คือ การประกวดดาว – เดือน ในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา ตั้งแต่รหัส 63 – 65 ของทุกสาขาวิชา เข้าร่วมส่งตัวแทนนักศึกษาชาย - หญิง เข้าประกวดได้อีกด้วย
 
     จึงขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมชมและเชียร์กับ 2 กิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 053-851478 ต่อ 321 หรือ 322