หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กัญชา กัญชง สำหรับประชาชน

สำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กัญชา กัญชง สำหรับประชาชน

     สำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กัญชา กัญชง สำหรับประชาชน ในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กัญชง กัญชา ที่ถูกต้อง อันจะต่อยอดในการปลูกที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพ และการทำธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกกัญชง กัญชา
 
      สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกัญชง กัญชานั้น เป็นการนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชดังกล่าว มาเพาะเลี้ยงในอาหารวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบด้วย แร่ธาตุ น้ำตาล วิตามิน และสารควบคุมความเจริญเติบโต ภายใต้สภาพปลอดเชื้อจุลินทรีย์และอยู่ในสภาวะควบคุมอุณหภูมิ แสง และความชื้น โดยชิ้นส่วนของพืช และต้น ที่นำมาเพาะเลี้ยงนี้จะสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาได้หลายรูปแบบ เรียกว่า แคลลัส หรือต้นอ่อนขนาดเล็ก (คัพภะ) ที่เรียกว่า เอ็มบริโอ ซึ่งสามารถนำส่วนต่าง ๆ ที่เติบโตขึ้นเป็นต้นพืชที่มีรากที่สมบูรณ์นำไปปลูกลงดินต่อไป 

     การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกัญชา กัญชง สำหรับประชาชน” นี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมได้แม้จะไม่มีพื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาก่อน โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยพายัพ มาให้ความรู้และดูแลอย่างใกล้ชิด ค่าอบรมเพียงท่านละ 4,500.- บาท 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851 478 ต่อ 7281 หรือติดต่ออาจารย์ ดร. ธนะชัย พันธุ์เกษมสุข 089 850 7090