หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมโครงการ “Smart PYU & Job Fair 2022”

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมโครงการ “Smart PYU & Job Fair 2022”

     ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมโครงการ “Smart PYU & Job Fair 2022” วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู์สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับการสนับสนุนจาก Erasmus+ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถแก่นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของความต้องการของตลาดแรงงาน การเรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ และการทำงานภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
 
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักวิเทศสัมพันธ์ หรือ สำนักพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 7235 หรือ 317
 
กำหนดการ โครงการ Smart PYU & Job Fair 2022
 
09.00 น.                ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.30 น.                พิธีเปิดโครงการ ฯ
                             กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนนักศึกษา
                             กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน เลรามัญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
                             กล่าวเปิดโครงการ โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดี
09.40 - 10.40 น.    บรรยายพิเศษ “บัณฑิตพร้อมใช้ จากใจผู้ประกอบการ”
10.40 - 12.00 น.    อบรมและพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน ในหัวข้อ “สร้างแบรนด์บุคคลสุดปัง ทรงพลังโดนใจได้งาน : Empower Yourself for Career Success!”
                             โดย อาจารย์ ดร. ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร              
09.00 – 15.00 น.   กิจกรรมภายในงาน
                             - กาดหมั้วอาหาร/เครื่องดื่ม
                             - ดนตรีโฟล์คซอง จาก นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ วิทยาลัยดุริยศิลป์ /ผู้ชนะการประกวดร้องเพลง Payap 1st singing contest
                             - พบปะผู้ประกอบการกว่า 30 บริษัท