หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม PAYAP USR จิตอาสาร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม PAYAP USR จิตอาสาร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2565

     สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม PAYAP USR จิตอาสาร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นไป ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และ หมู่ 1 เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแล้ว ได้ให้ความสำคัญ กับการทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอน รวมถึงการส่งเสริมด้าน USR: University Social Responsibility เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องเริ่มจากตัวบุคคล ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัยพายัพ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในองค์กร ได้มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกัน

     นางวรวรรณ ขัติชีนะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา เผยว่า สำนักพัฒนานักศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบ “โครงการ PAYAP USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2565” จึงมีหน้าที่สนับสนุนให้คณะวิชา หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจแห่งความเสียสละ การมีสุนทรียภาพให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อต่อยอดความเสียสละและความดีออกไปสู่สังคม ในปีการศึกษา 2565 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย โดย ร่วมกับ หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ และ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ โดยการทาสีรั้วกั้นจราจร ทาสีขอบฟุตบาท ล้างบ่อน้ำบริเวณหอพักนักศึกษา และ ขุดลอกท่อระบายน้ำชุมชน ตำบลสันกลาง หมู่ 1 (ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกลาง)

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักพัฒนานักศึกษา โทร.053-851478 ต่อ 321