หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ The 13th Payap University Research Symposium 2023 sukitti ( 2022-11-11 18:05:02)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัด “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปีพุทธศักราช 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี sukitti ( 2022-10-16 09:09:25)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แจ้งความประกวดราคาการจัดจ้างงานปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ อาคารหอพักนักศึกษา sukitti ( 2022-10-16 09:08:29)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แจ้งความประกวดราคาการเช่าใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี sukitti ( 2022-10-16 09:07:51)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรงครั้งที่ 1 sukitti ( 2022-10-16 09:07:13)

ตารางการแข่งขัน กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2565 sukitti ( 2022-10-16 09:06:18)

ประชาสัมพันธ์ การยืม และคืน ชุดครุยวิทยฐานะ ของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพายัพ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และ 45 ประจำปีการศึกษา 2565 sukitti ( 2022-10-16 09:05:21)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 sukitti ( 2022-10-16 09:04:01)

ม.พายัพ ร่วมกับ ร้านวัวลายหัตถเวช เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวดไทย เพื่อการบริการแก่ชาวต่างชาติ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ sukitti ( 2022-09-09 13:56:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Payap Life Long Learning Center รองรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือใกล้เคียง sukitti ( 2022-09-09 13:55:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ต้อนรับนักศึกษาใหม่และสถาปนาเป็นลูกบุนนาคอย่างเต็มภาคภูมิ sukitti ( 2022-09-09 13:54:46)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม PAYAP USR จิตอาสาร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2565 sukitti ( 2022-09-09 13:53:58)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พัฒนาความสามารถด้านดนตรี เตรียมความพร้อม สร้างทางเลือกในการเรียนต่ออุดมศึกษา sukitti ( 2022-09-09 13:53:14)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ เอาใจคนวัย DIGITAL ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) sukitti ( 2022-09-09 13:52:03)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมโครงการ “Smart PYU & Job Fair 2022” sukitti ( 2022-08-29 13:49:45)