หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 22) (ขยายระยะเวลาให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคม 2565) sukitti ( 2022-01-15 12:57:09)

Payap University Announcement COVID-19 Preventative Measures (#22) (Extension of the Work from Home measures to include 15-31 January 2022) sukitti ( 2022-01-15 12:56:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา Early bird สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 100 ทุน เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 sukitti ( 2022-01-14 14:59:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 sukitti ( 2022-01-12 14:22:43)

ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร sukitti ( 2022-01-12 14:19:55)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขัน ฟุตบอลพายัพคัพ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ส่งเสริมเยาวชนให้รักด้านกีฬา พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี sukitti ( 2022-01-12 14:18:36)

Payap Announcement Measures to Prevent the Spread of COVID-19 Work from Home, January 4-14, 2022 sukitti ( 2022-01-01 21:40:55)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 21) มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565 sukitti ( 2022-01-01 20:50:55)

Intensive Thai Program (ITP) is now offering 12 levels in the Thai language.We also provide online courses (only level1 to level4). sukitti ( 2021-12-21 08:49:38)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 sukitti ( 2021-12-21 08:42:20)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 sukitti ( 2021-12-21 08:31:34)

สำนักนิติการ ม.พายัพ รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่ง-ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพที่สำคัญ สำหรับการค้นคว้า sukitti ( 2021-12-21 08:30:57)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง พร้อมทุนการศึกษา sukitti ( 2021-11-17 13:16:40)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2565 sukitti ( 2021-11-17 13:10:24)

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท รอบรับตรง ปีการศึกษา 2565 sukitti ( 2021-11-02 15:42:19)