หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อให้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ จำนวน 2 อัตรา sukitti ( 2020-02-24 14:13:24)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2019-07-15 10:00:07)

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2018-10-04 10:04:13)

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จำนวน 7 อัตรา sukitti ( 2018-10-04 10:03:13)

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา สังกัด หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2018-10-04 10:01:43)